Tyče kruhové, štvorcové, ploché, uholníky, T-profily

(Profilová oceľ)

Pod názvom tyčový materiál ponúkame kruhové, štvorcové a ploché tyče, uholníky, T-profily
Materiál:
Možnosti odberu:

Profilovú oceľ, ktorú vedieme skladom, je možné odoberať v celých tyčiach s dĺžkou 6 m (valcovaná), 3 m (ťahaná).

Materiál je tiež možné nadeliť na dĺžky podľa požiadaviek zákazníka. Takto nadelený materiál je možné odoberať so zbytkom do celej tyče.

Materiál na objednávku je možné odoberať iba v celých alebo nadelených tyčiach, pri valcovanej ocele dĺžky 6 m, u ťahanej ocele dĺžky 3 m, pri špeciálnej oceli podľa možností dodávateľov.

Ceny:
Ceny stanovujeme na základe celkového množstva a požadovaných dĺžok jednotlivých kusov. O aktuálnej cene Vás radi informujeme telefonicky alebo e-mailom.
Normy a akosti:
Tyče kruhové EN10060 EN10025: S235JR, S355J2 +AR,+M
EN10083:C35,C45,C60
Tyče štvorcové EN10059 EN10025: S235JR, S355J2 +AR,+M
EN10083:C35,C45,C60
Tyče ploché a široké ocele EN10058 a DIN59200
EN10025: S235JR, S355J2 +AR,+M
EN10083:C35,C45,C60
EN10025: S235JR, S355J2 +AR,+M
Tyče prierezu L ( rovnoramenné a nerovnoramenné) EN10056
EN10025: S235JR, S355J2 +AR,+M
Tyče prierezu T EN10055 EN10025: S235JR, S355J2 +AR,+M
Valcované za studena, ťahané:
Tyče ťahané kruhové, štvorcové, ploché EN10277/EN10278 S235JRC, S355J2C +C,+SH

tyč kruhová

tyč štvorcová

tyč plochá