KOMBINOVANÁ DELIACA LINKA

kombinovaná linka – priečne delenie

Kombinovaná linka – priečne delenie je určená na priečne strihanie válcovaného plechu vo zvitku do tabúľ.

Technické parametre linky

Vstup

hrúbka plechu 0,5 – 3 mm
šírka zvitku 500 – 1500 mm
vnútorný priemer zvitku 500 / 600 mm
vonkajší priemer zvitku max. 1610 mm
hmotnosť zvitku max 15t

Výstup

šírka plechu 500 – 1500 mm
dĺžka plechu 1000 -4000 mm
hmotnosť zväzku plechov max. 4t
max výška zväzku 240 mm
bočný orez nie je

kombinovaná linka – pozdĺžne delenie

Pozdĺžna deliaca linka je určená na pozdĺžne strihanie válcovaného plechu vo zvitku do pások.

Technické parametre linky

Vstup

hrúbka plechu 0,5 – 3 mm
šírka zvitku 300 – 1500 mm
vnútorný priemer zvitku 508 / 610 mm
vonkajší priemer zvitku max. 1610 mm
hmotnosť zvitku max 15t

Výstup: minimálne šírky pások v závislosti na hrúbke

šírka pásky 30 – 1500 mm
vnútorný priemer pásky 508 mm
vonkajší priemer pásky max. 1610 mm
hmotnosť max . 8 t
hmotnosť kotúčov pásky 2,8 – 9,8 kg/mm šírky

Tenká deliaca linka – priečna

Tenká deliace linka je určena na priečne strihanie za studena válcovaného plechu vo zvitku do tabúľ.

Technické parametre linky

Vstup

hrúbka plechu 0,5 – 2 mm
šírka zvitku 450 – 1500 mm
vnútorný priemer zvitku 500 / 600 mm
vonkajší priemer zvitku max. 1700 mm
hmotnosť zvitku max 15t

Výstup

šírka plechu 450 – 1500 mm
dĺžka plechu 450 – 3000 mm
hmotnosť zvitku plechov max. 4 t
max. výška zväzku 240 mm
bočný orez nie je

Tenká deliaca linka – pozdĺžna

Pozdĺžna deliace linka je určená na pozdĺžne strihanie za studena válcovaného plechu vo zvitku do pások.

Technické parametre linky

Vstup

hrúbka plechu 0,4 – 2 mm
šírka zvitku 300 – 1540 mm
vnútorný priemer zvitku 500 / 600 mm
vonkajší priemer zvitku max. 1170 mm
hmotnosť zvitku max 15 t

Výstup: minimálne šírky pások v závislosti na hrúbke

šírka pásky 30 – 1500 mm
vnútorný priemer pásky 500 / 600 mm
vonkajší priemer pásky max. 1700 mm
hmotnosť max . 15 t
hmotnosť kotúčov pásky 2,8 – 9,8 kg/mm šírky

Hrubá deliaca linka – priečna

Hrubá deliaca linka je určená na priečne strihanie za tepla valcovaného plechu vo zvitku do tabúľ.

Technické parametre linky

Vstup

hrúbka plechu 1,5 – 8 mm
akosť 11523 do 6 mm
vzorovaný plech do 6 mm
šírka zvitku 800 – 2000 mm
vnútorný priemer zvitku 600 / 700 / 850 mm
vonkajší priemer zvitku max. 1850 mm
hmotnosť zvitku max. 22,5 t

Výstup

šírka plechu 8000 – 2000 mm
dĺžka plechu 850 – 9000 mm
po dohode aj dlhšie
hmotnosť zväzku plechov max. 5 t
bočný orez 15 – 40 mm alebo bez orezu

Hrubá deliaca linka – pozdĺžna

Hrubá pozdĺžna deliaca linka je určená na pozdĺžne strihanie za tepla valcovaného plechu vo zvitku do pások.

Technické parametre linky

Vstup

hrúbka plechu 1,5 – 4 mm
akosť 11 375 do 5 mm
šírka zvitku 650 – 1500 mm
vnútorný priemer zvitku 500 / 600 / 700 / 850 mm
vonkajší priemer zvitku max. 1850 mm
hmotnosť zvitku max. 20 t
maximálna pevnosť 500 MPa
maximálna prieťaž 400 MPa

Výstup

šírka pásky 60 – 1500 mm
vnútorný priemer pásky 500 / 600 mm
vonkajší priemer pásky max. 1850 mm
hmotnosť pásky max. 20 t
milimetrová hmotnosť 5,0 – 12,0 kg/mm šírky