Plechy pozinkované

(Oceľové plechy)

Materiál:

Plechy z ťažných akostí, žiarovo pozinkované sú vhodné na lisovanie, hlboké ťahanie. Používajú sa pri výrobe častí automobilov, v stavebníctve a strojárskom priemysle na výrobu profilov, vlnitých plechov, strešných krytín a podobne.

Pozinkované plechy sa vyrábajú zinkovaním v tavenine (tzv. žiarovo zinkované) nebo elektrolytickým zinkovaním (galvanicky zinkované).

Možnosti odberu:
Oceľové plechy pozinkované je možné odoberať v celých tabuliach formátu 1000/2000 mm, 1250/2500 mm alebo 1500/ 3000 mm, v hrúbke od 0.55 – 4.0 mm. Neštandardné dĺžkové a šírkové prístrihy ako aj pásky s min. šírkou 30 mm radi zabezpečíme podľa špecifikácie zákazníka.
Normy a akosti:

Tenké plechy žiarovo pozinkované z ocelí pre tvárnenie za studena a hlbokoťažné aplikácie – EN 10327)
DX51D+Z, ZINOK: 100, 200, 275 (g/ m2)

 

Ceny:
Ceny stanovujeme na základe celkového množstva a požadovaných rozmerov jednotlivých tabúľ. O aktuálnej cene Vás radi informujeme telefonicky alebo e-mailom.