Jaklové profily

  • Uzavreté profily štvorcového prierezu
  • Uzavreté profily obdĺžnikového prierezu
  • Uzavreté profily prierezu T, L
  • Otvorené profily prierezu L, U
Materiál:

Oceľové jakle sa vyrábajú v tenkostennom alebo hrubostennom prevedení.

Tenkostenné profily môžu byť uzavreté alebo otvorené. Tenkostenné profily uzavreté sa vyrábajú ako štvorcové, obdĺžnikové alebo špeciálne profily.

Možnosti odberu:
Jakle a ohýbané profily, ktoré vedieme skladom, , je možné odoberať v celých tyčiach s dĺžkou 6m alebo je možné materiál nadeliť na dĺžky podľa požiadaviek zákazníka. Takto nadelený materiál je možné odoberať so zbytkom do celej tyče.
Normy a akosti:
EN10219 S235JRH,S275J0H, S355J0H, S355J2H
EN10305-5 E235
EN10162 S235JR
Atest EN10204
Ceny:
Ceny stanovujeme na základe celkového množstva a požadovaných dĺžok jednotlivých kusov. O aktuálnej cene Vás radi informujeme telefonicky alebo e-mailom.

uzavretý profil štvorcový

uzavretý profil obdĺžnikový

uzavretý profil L

uzavretý profil T

L rovnoramenné

L nerovnoramenné

U profil