Hrubé plechy valcované
za tepla

(Oceľové plechy)

Vďaka širokému spektru akostí sú oceľové plechy valcované za tepla vhodné na konštrukčné účely, výrobu ohýbaných profilov, zvárané rúrkové konštrukcie a súčastí strojov. Plechy sú dobre zvariteľné.
Materiál:
Technológia valcovania materiálu za tepla sa používa predovšetkým v ťažkom priemysle. Plechy slúžia ako východiskové polotovary na ďalšie spracovanie. Mechanické vlastnosti jednotlivých akostí sú dané odlišným zastúpením chemických prvkov a ich zlúčenín.
Normy:

Konštrukčné ocele – EN 10025

Hrubé plechy z nelegovaných konštrukčných ocelí
S235, S355; v stupňoch kvality JR, J2; v stave +AR, +N

Možnosti odberu:
Oceľové plechy hrubé valcované za tepla je možné odoberať v celých tabuliach formátu v hrúbke od 15 – 40 mm. Neštandardné dĺžkové a šírkové prístrihy ako aj pásky s min. šírkou xxx radi zabezpečíme podľa špecifikácie zákazníka.
Ceny:
Ceny stanovujeme na základe celkového množstva a požadovaných rozmerov jednotlivých tabúľ. O aktuálnej cene Vás radi informujeme telefonicky alebo e-mailom.