Oceľové plechy valcované
za studena

(Oceľové plechy)

Plechy valcované za studena z nízkouhlíkových nelegovaných ocelí ťažných akostí sú vhodné na tvárnenie za studena a na výrobky, ktorých povrch môže byť upravovaný lakovaním, pokovovaním a smaltovaním.
Možnosti odberu:
Oceľové plechy valcované za studena je možné odoberať v celých tabuliach formátu 1000/2000 mm, 1250/2500 mm alebo 1500/3000 mm, v hrúbke od 0.6 – 3.0 mm. Neštandardné dĺžkové a šírkové prístrihy ako aj pásky s min. šírkou 30 mm radi zabezpečíme podľa špecifikácie zákazníka.
Normy a akosti:

Tenké plechy z nízkouhlíkových ocelí valcovaných za studena na tvárnenie za studena – EN 10130

  • DC01 – ťažná, vhodná pre nenáročné výlisky, na ohýbanie a lemovanie za studena
Ceny:
Ceny stanovujeme na základe celkového množstva a požadovaných rozmerov jednotlivých tabúľ. O aktuálnej cene Vás radi informujeme telefonicky alebo e-mailom.